WYMIANY GRUNTU

W przypadku niektórych gruntów konieczna jest wymiana podłoża tak, by było przystosowane do prowadzenia na nim prac budowlanych. Ma to miejsce na przykład w przypadku słabego gruntu organicznego np. torfy, gytie, gruntów spoistych miękkoplastycznych czy składowisk odpadów. W takim wypadku konieczne jest zastąpienie nieprzydatnego podłoża takim, które będzie charakteryzowało się odpowiednimi parametrami. Głębokość wymiany zależy od wielu czynników i może dochodzić do 3-5 metrów, a w sprzyjających warunkach można ten zabieg zastosować nawet na większą głębokość. Niekiedy wymagane jest zastosowanie zaawansowanych rozwiązań, by efektywnie zwiększyć wytrzymałość podłoża.

Nasza firma zajmuje się wszelkimi pracami związanymi z wymianą gruntu, również na terenach wymagających zastosowania skomplikowanych rozwiązań, by osiągnąć zadowalające efekty i stabilne podłoże do budowy inwestycji. Oferujemy szeroko zakrojone działania i dysponujemy wszystkimi niezbędnymi produktami, w tym również rozległym asortymentem materiałów sypkich na podbudowę.